Activiteitencommissie

Op onze twee locaties bestaan drie activiteitencommissies, te weten Activiteitencommissie Locatie Van Aelstlaan, Activiteitencommissie Locatie Nijlandlaan,  Activiteitencommissie De Verrekijker. Deze commissie  is een oudergeleding, die in nauwe samenwerking met het team, mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten. Teamleden verzorgen,  met ondersteuning van leden van de Activiteitencommissie,  de coördinatie en organisatie van diverse  activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de sportdag, ed.  De activiteitencommissies krijgen het benodigde geld voor de activiteiten van de Stichting Beheer ouderbijdrage- gelden Veldhoven-Midden.

Ouderbijdrage

Om op school leuke activiteiten te kunnen organiseren, die school extra leuk maken zoals Sinterklaas,  Carnaval, Sportdag, Uitjes, etc. etc. wordt van de ouders een  ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Medezeggenschapsraad en bedraagt voor schooljaar 2017-2018:
- voor 1 kind €30,-
- voor 2 kinderen €60,-
- voor 3 kinderen €82,50
- voor 4 kinderen €105,-

Hoewel het hier een vrijwillige bijdrage betreft, de toelating van leerlingen is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage, acht de activiteitencommissie het zeer gewenst dat de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar wordt voldaan. De ouderbijdrage gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Ouderbijdrage-gelden VeldhovenMidden. In deze Stichting hebben ouders zitting in het bestuur en worden de jaarstukken vastgesteld door de MR.

Klassenouder

Elke leerkracht zoekt een ouder van een kind uit zijn/haar groep om zich in te zetten als klassenouder. Klassenouders zijn één of twee ouders per leergroep die een extra actieve rol vervullen in de communicatie en de samenwerking tussen de school (leerkrachten en directie) en de ouders. Tijdens de introductie-avond, aan het begin van het schooljaar, kunnen ouders zich aanmelden voor de rol van klassenouder.

 

Veldhoven Midden

Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven

T: 040-25 34 527
E: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl

© Veldhoven Midden
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040-25 34 527, E-mail: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl