Activiteitencommissie

Op Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker bestaat een Activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden. Dit is een oudergeleding, die in nauwe samenwerking met de teams van Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker, mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten. Teamleden verzorgen, met ondersteuning van leden van de Activiteitencommissie, de coördinatie en organisatie van diverse activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de carnavalsviering en dergelijke. De Activiteitencommissie krijgen het benodigde geld voor de activiteiten van de stichting Beheer ouderbijdrage-gelden Veldhoven Midden. De voorzitter van de AC is Ilona van der Voort. Zij is bereikbaar via de administratie van de school.

Ouderbijdrage
Om buitenschoolse activiteiten te kunnen organiseren, wordt van de ouders een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 was door de MR vastgesteld op € 30,- per kind (€ 22,50 voor het 3e en volgende kind). U ontvangt aan het begin van het schooljaar een brief met daarin het verzoek om de ouderbijdrage te voldoen. Het is van belang dat de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar wordt voldaan, ook al betreft het hier een vrijwillige bijdrage. De toelating van leerlingen tot activiteiten is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Ouderbijdrage-gelden Veldhoven Midden. De Stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de MR, waar de jaarstukken vastgesteld worden.

Klassenouder
Elke leerkracht zoekt een ouder van een kind uit zijn/haar groep om zich in te zetten als klassenouder. Klassenouders zijn één of twee ouders per leergroep die een extra actieve rol vervullen in de communicatie en de samenwerking tussen de school (leerkrachten en directie) en de ouders. Tijdens de introductie-avond, aan het begin van het schooljaar, kunnen ouders zich aanmelden voor de rol van klassenouder.

 

 

Veldhoven Midden

Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven

T: 040-25 34 527
E: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl

© Veldhoven Midden
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040-25 34 527, E-mail: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl