MR/SR

Er is een wettelijk geautoriseerd orgaan, de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt getoetst.
De MR bestaat uit de MR-leden (teamleden en ouders) van Bs EigenWijs en Sbo de Verrekijker. Tijdens deze vergaderingen is er met name aandacht voor de actuele en toekomstige beleidsontwikkelingen.
Er wordt gewerkt aan het vormgeven van de cultuur van de school, teneinde te realiseren, dat de ontwikkeling van de school bijdraagt aan een optimale “werkomgeving” voor de kinderen en hun leerkrachten.
De MR vormt een klankbord voor het directieteam en is nauw betrokken bij het schoolbeleid. Het directieteam heeft binnen de MR een informerende/adviserende rol en beschouwt de raad als een constructieve gesprekspartner bij processen die ten grondslag liggen aan het beleid van de school.
De vergaderingen zijn openbaar en dus ook voor iedere ouder toegankelijk.
 
Het komt nog nauwelijks voor dat ouders gebruik maken van de mogelijkheid om de MR en het directieteam op deze wijze te ontmoeten. We blijven dit contact met de ouders bevorderen, door de vergaderdata op te nemen in de jaarkalender bij de schoolgids. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Als u deze wilt bijwonen kunt u contact opnemen met de voorzitter: Lisanne Oerlemans (lhs.kopinga@summacollege.nl) en hoort u welke agedapunten openbaar zijn.

Veldhoven Midden

Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven

T: 040-25 34 527
E: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl

© Veldhoven Midden
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040-25 34 527, E-mail: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl