School

Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker maken samen deel uit van Brede School Veldhoven Midden. Beide scholen zijn wij gehuisvest in de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Midden. Wanneer u kiest voor een van onze scholen, kiest u voor een plek waar aandacht is voor meer dan onderwijs alleen. Wij maken gebruik van de faciliteiten die het gebouw ons biedt. Ruime lokalen, een groene omgeving en een team dat het enthousiasme voor de school en de werkwijze met elkaar deelt en daar trots op is.

Samen met actieve ouders zorgen de leerkrachten voor een school waar van alles gebeurt en goed onderwijs wordt gegeven. 
Samen met de partners: Stimulans Welzijn, Nummereen Kinderopvang, Combinatie Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, Lumens groep, Zuidzorg en GGD Brabant Zuidoost bevolken wij de locatie waarin we op zoek gaan naar nauwe samenwerking ten aanzien van kinderen en jeugd.

Op onze scholen weten we waarvoor we staan en wat we belangrijk vinden. We willen ons eigen beleid maken, onze eigen visie ontwikkelen en inspelen op vragen en ontwikkelingen in onze omgeving.  Een open onderzoekende houding en een constante investering in de kwaliteit van de communicatie vinden we van belang voor leraren en leerlingen. Daarvoor zijn we de professionele cultuur aan het versterken, zodat we steeds kritischer kunnen nadenken over de uitgangspunten voor opvoeding en onderwijs op onze scholen.

 

Veldhoven Midden

Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven

T: 040-25 34 527
E: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl

© Veldhoven Midden
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040-25 34 527, E-mail: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl