School

In schooljaar 2011-2012 liepen we vooruit op de komst van  de  nieuwe MFA (Multi- functionele accommodatie) Veldhoven Midden in het jaar 2014. Onze scholen zouden daarvan onderdeel worden. 
Aangezien de nieuwe locatie gebouwd zou gaan worden op de plek waar SBO de Verrekijker zat, werd in het jaar 2010-2011 al besloten om dat gebouw leeg te maken en de kinderen onder te brengen in de locaties van Poolster (Nijlandlaan) en Jan Ligthart ( van Aelstlaan).
Op 1 augustus 2012 zijn we verder gegaan met één reguliere school  en per 1 september van dat jaar met één nieuwe naam:Eigen Wijs. Daarnaast bleef Sbo school De Verrekijker bestaan in zijn toenmalige vorm.
Inmiddels is de MFA gerealiseerd en zijn beide scholen hierin aan de slag gegaan. Samen met de partners: Stimulans Welzijn, Nummereen Kinderopvang, Combinatie Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, Lumens groep, Zuidzorg en GGD Brabant Zuidoost
bevolken wij de locatie waarin we op zoek gaan naar nauwe samenwerking t.a.v. kinderen en jeugd.

Op onze scholen weten we waarvoor we staan en wat we belangrijk vinden. We willen ons eigen beleid maken, onze eigen visie ontwikkelen en inspelen op vragen en ontwikkelingen in onze omgeving.  Een open onderzoekende houding en een constante investering in de kwaliteit van de communicatie vinden we van belang voor leraren en leerlingen. Daarvoor zijn we de professionele cultuur aan het versterken, zodat we steeds kritischer kunnen nadenken over de uitgangspunten voor opvoeding en onderwijs op onze scholen.

 

Veldhoven Midden

Sterrenlaan 5
5503 BG Veldhoven

T: 040-25 34 527
E: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl

© Veldhoven Midden
Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040-25 34 527, E-mail: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl